Ponikwa

             Ponikwa - uchodzi za jedną z najstarszych łańcuchówek na tym terenie, rozwiniętą w szerokiej, malowniczej dolinie Ponika. Łączy główny węzeł szlaków w Górach Bystrzyckich z najmniejszym uzdrowiskiem sudeckim-Długopole Zdrój. Pomiędzy Ponikwą a Długopolem Zdrój znajduje się Piekielna Dolina z pięknymi widokami na Masyw Śnieżnika, a także kamieniem paKośCIółek w Ponikwiemiątkowym na Wzgórzu Luizy.

W centrum długiej i starej łańcuchówki stoi barokowy, jadnonawowy kościół św. Józefa Pracownika, wzniesiony na początku XVIII w., natomiast kwadratowa (górą ścięte naroża), nakryta dachem namiotowym wieża - w 1802 r. Wyposażenie jest głównie barokowo-rokokowe, w tym ołtarz główny typu architektonicznego o dość bujnych dekoracjach, zawierający obraz patrona. Nad bocznymi wejściami umieszczono figury aniołów z rozpostartymi skrzydłami. Przy prawym podłuczu znajduje się marmoryzowana ambona rokokowa z końca XVIII w. W jej edykułowych niszach kosza tkwią postacie ewangelistów. Od strony nawy stoi ołtarz św. Anny, naprzeciw - Matki Bożej z barokową figurę MB z Dzieciątkiem. Piaskowcowa chrzcielnica pochodzi z początku XIX w. i wykazuje cechy klasycystyczne. Natomiast malowane stacje Drogi Krzyżowej reprezentują barok z połowy XVIII w. Wyróżniają się też wartością rzeźby św. Barbary i Madonny, drewniane i polichromowane z XVIII w. Na suficie namalowano w latach dwudziestych XX w. oryginalny fresk ("Świętość Ponikwy"), który w tondzie ujmuje postacie ówczesnych mieszkańców, stanowi więc swoisty portret zbiorowy. Koło kościoła znajduje się kapliczka pokutna wysokości 210 cm z wnęką, datą 1673 lub 1623 i inskrypcją Mathez Lacrisch, oraz kamienne Ukrzyżowanie w ludowym, prymitywnym wykonaniu, jedno z najstarszych na Ziemi Kłodzkiej (początek XVIII wieku). Poniżej św. Jan Nepomucen z połowy XVIII w. Za świątynią rosną potężne stare lipy drobnolistne. Wartościowy jest zespół budownictwa wiejskiego, w tym chałupy z gankami i galeryjkami. Na szczycie domu nr 8 w dole wsi zachowała się polichromia Trójcy Św. W pobliżu, w miejscu zwanym Grodzisko zachowały się nikłe zarysy zameczku, wzmiankowanego w 1319 r. a zniszczonego w czasie wojen husyckich w I poł. XV w.

 


Strona Główna | Oferta specjalna | Oferta | Cennik | Ponikwa | Mapa dojazdu | Galeria Zdięć | Wyciągi | Kontakt